Zapraszamy na Święto patronalne Monasteru w Jabłecznej!

Zapraszamy na Święto patronalne Monasteru w Jabłecznej!

Zapraszamy na Święto patronalne Monasteru w Jabłecznej!

Czcigodne Duchowieństwo, Bracia i Siostry!
Zbliża się dzień pamięci św. Onufrego Wielkiego, patrona monasteru Jabłeczyńskiego, do którego od stuleci zmierzały rzesze pielgrzymów, niosąc do Abby Onufrego swe troski i zmartwienia. W czasie, gdy wszystko jest opanowane strachem i obawą w związku z panującą epidemią, o. namiestnik z bracią zapraszają wszystkich przybyć do św. Onufrego w dzień święta jego monasteru, wznieść do niego swe modlitwy i prośby, znaleźć pokrzepienie swoich sił, złożyć dziękczynienie za miłość i łaskę w tym nielekkim czasie.

W tym roku święto patronalne odbędzie się zgodnie z wieloletnią tradycją 24-25 czerwca. Obchody święta zaczną się z całonocnego czuwania, które się rozpocznie o godzinie 18:00 w środę 24 czerwca; o godzinie 23:00 zostanie odprawiony akatyst ku czci św. Onufrego. W sam dzień święta 25 czerwca pierwsza Święta Liturgia zostanie odprawiona o godzinie 1:00 w kaplicy Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, druga o godzinie 4:00 w kaplicy Świętego Ducha nad Bugiem, trzecia o godzinie 10:00 w soborze św. Onufrego.

Tradycja pielgrzymowania do monasteru jabłeczyńskiego w dzień patrona św. Onufrego Wielkiego liczy sobie ponad 500 lat. Pierwsze pisemne świadectwo pielgrzymki w dzień św. Onufrego pochodzi z 1527 roku, kiedy to do monasteru przyszła pielgrzymka z Brześcia Litewskiego, ofiarując księgę typikonu jerozolimskiego, w której zachował się zapis fundacyjny pielgrzymów. Do monasteru jabłeczyńskiego przybywały tysiące pielgrzymów z miejscowości, znajdujących się w odległości nawet 200 kilometrów od Jabłecznej. Kiedy ze względu na daleką odległość, ludzie nie mogli zostawić na tak długi czas gospodarstwo, rodzina wyznaczała jedną, dwie osoby, którzy szły do św. Onufrego, żeby wznieść modlitwy za wszystkich bliskich. Z każdej okolicznej parafii przychodziły procesję, w Jabłecznej zbierało się do 10.000 pielgrzymów. Kiedy władza nie pozwalała procesją zza Bugu przeprawić się promem przez rzekę, duchowny błogosławiwszy krzyżem rzekę prowadził cała procesję w brud przez wodę. Nikt nigdy nie mógł powtrzymać ludzi, którzy pragnęli przyjść do swego Abby Onufrego, drogiego i bliskiego świętego, któremu można było wypłakać wszelki swoje zmartwienia i prośby.

Porządek nabożeństw:
24 czerwca (środa)
▪ godz. 18.00 – Całonocne Czuwanie
▪ godz. 23.00 – Akatyst przed cudowną ikoną św. Onufrego
25 czerwca (czwartek)
▪ godz. 1.00 – Św. Liturgia w kaplicy Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy
▪ godz. 4.00 – Św. Liturgia w kaplicy Świętego Ducha
▪ godz. 10.00 – Św. Liturgia w cerkwi Św. Onufrego Wielkiego