Monasterskie święto

Monasterskie święto

Monasterskie święto

Stauropigialny Monaster Świętego Onufrego w Jabłecznej jest najstarszym, nieustannie działającym ośrodkiem monastycznym w Polsce. Przez przeszło 500 lat stoi na straży Prawosławnej wiary i tradycji przodków. To w nim znajduje się cudotwórcza ikona św. Onufrego przed którą, po dziś dzień modlą się całe pokolenia mnichów i pielgrzymów. Jest ona  świadkiem wydarzeń, które zmieniły bieg historii, często były tragiczne, ale też radosne i dające nadzieję nowym pokoleniom wiernych.

W dniach 24 – 25 czerwca Cerkiew wspomina pamięć patrona monasteru w Jabłecznej nad rzeką Bug, świętego Onufrego Wielkiego.

Tegorocznym uroczystościom w jabłeczyńskim monasterze przewodniczyć będzie Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście biskupów.

Porządek nabożeństw:

Poniedziałek, 24 czerwca

–17.45 – powitanie hierarchów

–18.00 – całonocne czuwanie

–23.00 – akatyst przed ikoną św. Onufrego

Wtorek, 25 czerwca

–01.00 – św. Liturgia w kaplicy Zaśnięcia Bogurodzicy

–03.00 – św. Liturgia w kaplicy Świętego Ducha

–10:00 – główna św. Liturgia

Do uczestnictwa w nabożeństwach i wspólnej modlitwie serdecznie zapraszają bracia monasteru.