Do Monasteru w Jabłecznej przyszła XXVIII piesza pielgrzymka

Do Monasteru w Jabłecznej przyszła XXVIII piesza pielgrzymka

Do Monasteru w Jabłecznej przyszła XXVIII piesza pielgrzymka

W pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy zakończyła się XXVIII piesza pielgrzymka z Białegostoku do Monasteru Świętegp Onufrego Wielkiego w Jabłecznej.
Swój trud pielgrzymi rozpoczęli 15 czerwca. W ciągu 9 dni przemierzyli około 220 km. Dla podtrzymania sił duchowych niemal każdy dzień pielgrzymki rozpoczynał się od Świętej Liturgii. Podczas tegorocznej pielgrzymki mieliśmy okazję odwiedzać monastery w Zwierkach, Sakach, oraz na Świętej Górze Grabarce. Pielgrzymka została zorganizowana z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Opiekę duchową nad grupą sprawowali ks. Paweł Sterlingow oraz ks. Jarosław Jóźwik.
Wszystkim uczestnikom i organizatorom pielgrzymki do Jabłecznej dziękują bracia Monasteru Świętego Onufrego w Jabłecznej.