Wschodniosłowiański śpiew Liturgiczny dawnej Rzeczpospolitej