Uroczystości ku czci św. Onufrego w Jabłecznej

Uroczystości ku czci św. Onufrego w Jabłecznej

Uroczystości ku czci św. Onufrego w Jabłecznej

Porządek nabożeństw:

24 czerwca (sobota)
▪ godz. 9.00 – Św. Liturgia, poświęcenie wody
▪ godz. 18.00 – Całonocne Czuwanie
▪ godz. 23.00 – Akatyst przed cudowną ikoną św. Onufrego

25 czerwca (niedziela)
▪ godz. 1.00 – Św. Liturgia w kaplicy Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy
▪ godz. 4.00 – Św. Liturgia w kaplicy Świętego Ducha
▪ godz. 10.00 – Św. Liturgia w cerkwi Św. Onufrego Wielkiego