Świętego Ignacego w Jabłecznej

Świętego Ignacego w Jabłecznej

Świętego Ignacego w Jabłecznej

13 Czerwca w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej odbyły się uroczystości ku czci jednego z męczenników Chełmskich i Podlaskich – św. Ignacego. Męczennik był mnichem zamordowanym przez nazistów, w momencie dzwonienia na alarm z powodu pożaru. Zginął przy monasterskiej dzwonnicy, chcąc za wszelką cenę uratować monaster. Św. Ignacy Jabłeczyński dzisiaj jest czczony jako jeden z głównych patronów kilkusetletniego monasteru św. Onufrego. Co ciekawe, żyją jeszcze okoliczni mieszkańcy którzy pamiętają niewielkiego wzrostu mnicha dzwoniącego regularnie przed nabożeństwami.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się od całonocnego czuwania w przeddzień świątecznego dnia, które celebrował namiestnik monasteru, ihumen Piotr(Dawidziuk) w asyście wszystkich braci klasztoru oraz gości z Supraskiej Ławry. 3,5 godzinne nabożeństwo było okraszone śpiewem Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma” pod dyr. Łukasza Hajduczeni. Chór wykonywał liczne uroczyste stychery ku czci św. Ignacego, specjalnie opracowane na melodie śpiewane w Jabłecznej w różnych historycznych okresach istnienia monasteru, począwszy od XVI wiecznych irmologionów lokalnych. Pomimo długiego czasu trwania świątecznego czuwania, koloryt momentów nabożeństwa, różnorodność melodii i modlitewny nastrój pozwoliły wszystkim obecnym na wejście w tak ważną w liturgii, przestrzeń innego odczuwania czasu. Świadomość jednoczenia się kilkusetletniego doświadczenia modlitwy mnichów z Jabłecznej podkreślały relikwie św. Ignacego wystawione w centrum głównej monasterskiej świątyni.

Następnego dnia do klasztoru przybył Jego Ekscelencja biskup Warsanofiusz aby przewodniczyć Świętej Liturgii. W homilii zwrócił on uwagę na fakt, że w bieżącym roku, dzień św. Ignacego zbiegł się z dniem zakończenia święta pięćdziesiątnicy. Zesłanie Ducha św. na Apostołów było początkiem ponadczasowej realności Cerkwi w której nie ma podziału na żywych i umarłych ponieważ wszyscy są żywi i obecni. Dlatego też św. Ignacy jest uczestnikiem Pięćdziesiątnicy, tak jak i cała Cerkiew, co ma szczególne znaczenie w lokalnym wymiarze, gdyż jest to męczennik nie tak odległej historii ziem zamieszkiwanych od setek lat przez naszych przodków. Po Świętej Liturgii, biskup Warsanofiusz, podziękował przeorowi, ihumenowi Piotrowi, za szczególną dbałość w przygotowaniu święta, co jest równocześnie akcentacją szczególnej roli św. Ignacego w życiu Monasteru Jabłeczyńskiego. Padły również słowa podziękowania dwóm chórom które śpiewały podczas Św. Liturgii: parafialnemu – pod dyrekcją dr Daniela Sawickiego oraz gościnnemu zespołowi „Katapetasma” . Na zakończenie do zebranych zwrócił się namiestnik, który dziękował Ekscelencji oraz wszystkim przybyłym pielgrzymom za szczególną miłość do św. Ignacego oraz Monasteru – miejsca które buduje autentyczną tożsamość naszej Cerkwi.

Łukasz Hajduczenia