Sobota Akatystu

Sobota Akatystu

Sobota Akatystu

4 kwietnia 2020 r. w sobotę piątego tygodnia Wielkiego Postu, Święta Cerkiew w szczególny sposób oddaje cześć Przenajświętszej Bogarodzicy. Zgodnie z Tradycją, ta sobota jest poświęcona Bożej Rodzicielce. W tym roku bracia jabłeczyńskiego monasteru zanosili modlitwy o zmiłowanie do Bogurodzicy przed jej cudowną Ikoną, która od pięciuset lat znajduje się w naszym Monasterze. W wigilię święta bracia w uroczystej procesji przenieśli cudowną ikonę z soboru (gdzie znajduje się na co dzień) do cerkwi św. Jana Teologa. Tam namiestnik monasteru hieromnich Piotr (Dawidziuk) celebrował świąteczną jutrznię z Akatystem Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy. W dzień święta namiestnik monasteru w asyście braci celebrował św. Liturgię. Podczas nabożeństw śpiewał chór pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni przy wsparciu Witalija Michalczuka.