Porządek Nabożeństw Wielkiego Tygodnia

Porządek Nabożeństw Wielkiego Tygodnia

Program Nabożeństw Wielkiego Tygodnia i Święta Paschy
Jabłeczna 2020 roku

Wielki Poniedziałek, Cerkiew wspomina Pięknego Józefa i przypowieść o Drzewie Figowym:
7:00 Czasy z czytaniem Czterech Ewangelii
Następnie Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
17:00 Jutrznia
Wielki Wtorek, Cerkiew wspomina Przypowieść o Dziesięciu Niewiastach
7:00 Czasy z czytaniem Czterech Ewangelii
Następnie Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
17:00 Jutrznia
Wielka Środa, Cerkiew wspomina Namaszczenie Mirrą Chrystusa przez Nierządnicę
7:00 Czasy z czytaniem Czterech Ewangelii
Następnie Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
16:00 Jutrznia, Sakrament Poświęcenia Oleju i Namaszczenia Chorych
Wielki Czwartek, Cerkiew wspomina Mistyczną Wieczerzę
8:00 Święta Liturgia św. Bazylego Wielkiego
16:00 Jutrznia Wielkiego Piątku, czytanie 12 fragmentów Świętej Ewangelii Męki Pańskiej
Wielki Piątek
7:00 Carskije Czasy
15:00 Wynos Płaszczenicy
22:00 Czyn Pogrebienija, Czasy, Św. Liturgia Bazylego Wielkiego, Błogosławieństwo Chleba i Wina
Wielka Sobota
9:30 Poświęcenie Pokarmów według istniejącej tradycji
22:30 Czytanie Dziejów Apostolskich
PASCHA
23:30 Połunosznica, Paschalna Jutrznia, Święta Liturgia
NIEDZIELA PASCHY
13:00 Paschalna Wieczernia