Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

To jest wiara apostolska, to jest wiara ojcowska, to jest wiara prawosławna, ta wiara utwierdza wszechświat…

Oto już minął tydzień, jak weszliśmy w dni świętej Czterdziesiątnicy, którego zwieńczeniem było święto Tryumfu Prawosławia, które jest wspomnieniem szczególnego wydarzenia z historii Cerkwi Chrystusowej. Zostało ono ustanowione w roku 843 na pamiątkę zwycięstwa nad herezją ikonoklazmu, kiedy to kult świętych i czcigodnych ikon został na stałe przywrócony przez patriarchę Metodego i cesarzową Teodorę na VII Soborze Powszechnym w Konstantynopolu. Przez wiele wieków święte ikony były wynoszone ze świątyń, usuwane z miejsc publicznych, kradzione z domów, deptane, palone, rąbane, jednym słowem niszczone na wiele sposobów. Poprzez to święto Cerkiew prawosławna podkreśla zwycięstwo nad wszystkimi herezjami, fałszywymi naukami i schizmami.
Pierwsza niedziela Wiosny Duchowej każdego roku we wszystkich prawosławnych świątyniach ma szczególny charakter. Tak też miało miejsce w klasztornej cerkwi pw. Św. Ap. i Ew. Jana Teologa. Świątecznej Liturgii św. Bazylego Wielkiego przewodniczył Namiestnik monasteru- hieromnich Piotr (Dawidziuk) w asyście braci klasztoru. Podczas nabożeństwa wielu parafian oraz nielicznych pielgrzymów – młodzieży z Białegostoku (którzy przybyli do klasztoru i pomagali przy pracach porządkowych oraz sprzątaniu świątyni); przystąpiło do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.
Po zakończonej Boskiej Liturgii sprawowany był tradycyjny molebień, charakterystyczny dla tego święta, o pokój i stałość Cerkwi prawosławnej. Modlono się, by Miłosierny Bóg chronił Ją przed herezjami i schizmami. W trakcie modlitwy wspominano Ojców Cerkwi, wszystkich przodków – obrońców i budowniczych wiary prawosławnej, modlono się za spokój dusz metropolitów, biskupów, prezbitrów, diakonów jak również wszystkich wiernych, którzy odeszli do życia wiecznego; oraz za obecnie żyjących, naszego zwierzchnika cerkwi: Metropolitę Sawę i pozostałych patriarchów, metropolitów, biskupów, władze zwierzchnie, wojsko, parafian i wszystkich chrześcijan.
Po zakończeniu nabożeństwa do zgromadzonych w świątyni wiernych zwrócił się o. Namiestnik, który przybliżył zarys historyczny opisanej niedzieli, zwrócił uwagę na potrzebę uczestnictwa w Sakramentach i nabożeństwach Wielkiego Postu, a także pozdrowił wszystkich którzy w tym dniu przystąpili do Św. Eucharystii i pożyczył wszystkim spokojnej niedzieli.
Tryumf Prawosławia to dzień radości, zadowolenia że Bóg pozostał niezwyciężony przez ludzki grzech, grzech umysłu, grzech ciała, chłód i zmienność serca. Święto to zachęca nas samych, aby zdobyć się na trud odnalezienia w sobie ikony prawdziwego człowieczeństwa, ikony Chrystusa i Jego podobieństwa, oraz twardo kroczyć przez Wielki Post i zobaczyć Tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz i prorocy. Niech w przezwyciężaniu naszych pokus podczas Wiosny Duchowej służą nam pomocą słowa następującej stichery – Panie, daruj mi czułość, pomóż oddalić się od zła, poprawę doskonałą daruj mi, teraz pogrążonemu w cielesnych namiętnościach, oddalonemu od Ciebie, Boże i Królu wszystkich, mnie, którym utracił nadzieję: zbaw mnie, marnotrawnego, według swej wielkiej dobroci, Jezusie Wszechmocny, Zbawicielu dusz naszych. (Stichera na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.)
Bracia klasztoru życzą Wszystkim ogromu sił duchowych jak i fizycznych, na dalszej drodze postnego wysiłku, prowadzącej do Święta Świąt, abyśmy wszyscy razem wspólnie w zdrowiu i w szczęściu spotkali Zmartwychwstałego Chrystusa!!!