Pamięć św. męczennika Ignacego

Pamięć św. męczennika Ignacego

Pamięć św. męczennika Ignacego

Stało się już tradycją, że w sobotę po dniu pamięci św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich w monasterze w Jabłecznej uroczyście obchodzona jest pamięć św. mnicha, męczennika Ignacego, który przyjął męczeńską śmierć broniąc monasteru przed spaleniem. Relikwie świętego znajdują w głównej cerkwi pw. św. Onufrego.

12 czerwca br., z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy, świątecznym uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz, któremu asystowali mnisi na czele z archimandrytą Piotrem, jak również duchowni Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Lubelsko-Chełmskiej i Ordynariatu WP.

Podczas św. Liturgii śpiewały dwa chóry. Miejscowy parafii przyklasztornej pod dyrekcją Daniela Sawickiego i męski chór Katapetasma który prowadzi Łukasz Hajduczenia.

Po przeczytaniu św. Ewangelii ze słowem pouczenia zwrócił się ks. mitrat Aleksy Andrejuk. Kaznodzieja przybliżył wiernym postać świętego Ignacego podkreślając wiarę i ufność Bogu, która towarzyszyła świętemu przyjmując męczeńską koronę.

Zwieńczeniem św. Liturgii był uroczysta procesja. Podczas niej na monasterskim cmentarzu wzniesiono modlitwy za zmarłych mnichów, którzy na przestrzeni ponad 500 lat nieśli posługę w tym świętym miejscu.

Po uroczystych życzeniach długich lat, biskup Warsonofiusz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę. Hierarcha mówił o ważnej roli jaką odgrywają monastery w życiu Cerkwi. Te duchowe oazy są miejscem, gdzie nieustannie wznoszona jest modlitwa do Wszechmogącego Boga za cały wszechświat.

Na zakończenie namiestnik monasteru, archimandryta Piotr podziękował Jego Ekscelencji, w imieniu swoim i braci, za przybycie i przewodniczenie uroczystościom. Słowa podziękowania skierowane zostały również do duchownych i chórów. Życząc wszelkich łask Bożych, ojciec Piotr zaprosił zebranych na święto patrona monasteru – św. Onufrego, które Cerkiew obchodzi 25 czerwca.

protodiakon Mirosław Demczuk
za: orthodox.pl
zdjęcia: lektor Mateusz Zabrocki