Niedziela Niewiast Niosących Wonności.

Niedziela Niewiast Niosących Wonności.

Niedziela Niewiast Niosących Wonności.

W tym szczególnym dla nas czasie, okresie Paschy, dotarliśmy do niedzieli, gdy modlitewnie wspominamy pamięć św. Nikodema i św. Józefa z Arymatei, a także Niewiast Niosących Wonności. To one zaniosły wonności do grobu Swego Pana, by dopełnić obrzęd pogrzebu, a także przekazały wieść o pustym grobie Apostołom.
Niedzielnej świątecznej Liturgii w Stauropigialnym Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej przewodniczył przebywający w nim od kilku dni Jego Eminencja Metropolita Sawa, co uczyniło nabożeństwo jeszcze bardziej uroczystym i podniosłym. Hierarsze asystowali bracia monasteru w Jabłecznej a także: hieromnich Teofil (Odessa) oraz przybyły z Jego Eminencją Metropolitą ks. protod. Andrzej Dawidziuk. Po przeczytaniu perykopy ewangelicznej z homilią do licznie zgromadzonych wiernych zwrócił się Władyka Sawa, który nawiązał do święta Paschy, a także przedstawił postacie Niewiast Niosących Wonności, oraz Józefa z Arymatei i Nikodema. Odniósł się również do obecnie panującej sytuacji pandemii jaka panuje na świecie i umocnił wszystkich duchowo, aby twardo i bez wahania stąpać śladami Zmartwychwstałego Chrystusa i przestrzegać Jego nauki, oraz w żaden sposób nie odstępować od Cerkwi, a wręcz odwrotnie – pomimo trudności dawać żywe świadectwo swojej wiary. Hierarcha złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim kobietom, kładąc nacisk na ich szczególny wkład w życie Cerkwi; które w zaciszu swoich domów otaczają miłością swoje rodziny, są modlitewnymi orędowniczkami za mężów i dzieci, oraz ewangelicznym przykładem chrześcijańskiej wierności Bogu.
Po zakończonej św. Liturgii przy śpiewie Stichir Paschy oraz radosnych dzwonach odbyła się uroczysta procesja wokół głównej monasterskiej cerkwi, po której zostały odsłużone: molebień za Bractwo i Siestryczestwo działające w przyklasztornej parafii a także panichida za ich zmarłych członków. Na zakończenie ze słowami podziękowania zwrócił się Metropolita Sawa, dziękując Namiestnikowi, braciom monasteru, chórowi oraz wszystkim zgromadzonym w świątyni za wspólną modlitwę i udzielając swojego arcypasterskiego błogosławieństwa.
Christos Woskresie!