Dzień Świętego Bazylego Wielkiego

Dzień Świętego Bazylego Wielkiego

Dzień Świętego Bazylego Wielkiego

1/14 stycznia Święta Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć św. Bazylego Wielkiego. Wybitnego teologa, jednego ze świętych ojców kapadockich, świętego biskupa, który sformułował podstawowe prawdy wiary prawosłanej. W dniu jego święta swój okrągły jubileusz obchodził archimandryta Jerzy (Siewiereniuk), który tego dnia skończył 70 lat. Św. Liturgię w monasterskiej cerkwi cerebrował Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz, asystowali mu bracia monasteru. Tuż po św. Liturgii odprawiony został molebień.

Na zakończenie ze słowem do wiernych zwrócił się Jego Ekscelencja bp Warsonofiusz. Opowiedział on o wielu zasługach dla obitieli o. Jerzego, który już przeszło 48 lat niesie tutaj swoją mniszą posługę. Młody alumn seminarium Grzegorz Siewiereniuk wstąpił do monasteru św. Onufrego w 1972 r., gdy jego namiestnikiem był archimandryta Sawa (Hrycuniak) – obecny metropolita Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Władyka podreślił wielokrotnie, iż mimo licznych trudów i prześladowań ojciec Jerzy wiernie służył monasterowi i poświęcił jemu całe swoje życie. W nagrodę za swe zasługi bp Warsonofiusz w imieniu Jego Eminencji Metropolity Sawy wręczył ojcu Jerzemu jubileuszowy krzyż z ozdobami. Do pozdrowień dołączył się namiestnik monasteru hieromnich Piotr (Dawidziuk) wraz z braćmi i parafianami.

Mnogaja leta otiec archimandryt!