Niedziela I Wielkiego Postu, Tryumfu Prawosławia

Niedziela I Wielkiego Postu, Tryumfu Prawosławia

Niedziela I Wielkiego Postu, Tryumfu Prawosławia

View Calendar
2020-03-08 Cały dzień

Niedziela I Wielkiego Postu, Tryumfu Prawosławia

9:30 Czasy, Święta Liturgia Bazylego Wielkiego, Doksologia Tryumfu Prawosławia

17:00 9 czas, wieczernia