Świętego Onufrego 2021

Świętego Onufrego 2021

Świętego Onufrego 2021

Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, 24-25 VI 2021

W imieniu braci Monasteru świętego Onufrego, parafian oraz własnym ośmielam się pokornie i serdecznie zaprosić Wszystkich Wiernych naszej Cerkwi, na uroczystości liturgiczne ku czci patrona naszej  wspólnoty, które odbędą się w dniach 24-25 czerwca 2021 roku.

Porządek nabożeństw:

24 czerwca (czwartek)

  • 18.00 – Całonocne Czuwanie
  • 23.00 – Akatyst przed cudowną ikoną św. Onufrego

25 czerwca (piątek)

  • 1.00 – Św. Liturgia w kaplicy Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy
  • 4.00 – Św. Liturgia w kaplicy Świętego Ducha
  • 10.00 – Św. Liturgia w cerkwi Św. Onufrego Wielkiego

Wasza obecność i wspólna modlitwa podczas jednego z najważniejszych świąt Cerkwi Prawosławnej w Polsce, przyniesie wiele duchowej radości.

 

                     Archimandryta Piotr

              Namiestnik Monasteru w Jabłecznej