Rozpoczęcie postu przed Narodzeniem Chrystusa

Rozpoczęcie postu przed Narodzeniem Chrystusa

Rozpoczęcie postu przed Narodzeniem Chrystusa

15/28 listopada, w dzień po wspomnieniu św. ap. Filipa, Święta Cerkiew ropoczęła post przed Narodzeniem Chrystusa, zwany również Postem Filipowym. Bracia monasteru św. Onufrego podjęli wzmożony wysiłek duchowy i fizyczny w celu dobrego przygotowania się do przyjęcia nowonarodzonego Zbawiciela. W trakcie postu wznoszono usilne modlitwy do św. Onufrego w intencji wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców, a także umocnienia wspólnoty.