Program obchodów patronalnego święta w Monasterze Świętego Onufrego w Jabłecznej 2024

Program obchodów patronalnego święta w Monasterze Świętego Onufrego w Jabłecznej 2024

Program obchodów patronalnego święta w Monasterze Świętego Onufrego w Jabłecznej 2024

Porządek nabożeństw:

24 czerwca (poniedziałek) DZIEN ŚWIĘTEGO DUCHA
▪ godz. 7:45 – wyjście z głównej cerkwi monasterskiej
▪ godz. 8:00 – Św. Liturgia, w kaplicy św. Ducha (nad Bugiem)
– małe poświęcenie wody
– panichida
▪ godz. 18.00 – Całonocne Czuwanie
▪ godz. 23.00 – Akatyst przed cudowną ikoną św. Onufrego

25 czerwca (wtorek) ŚWIĘTEGO ONUFREGO WIELKIEGO
▪ godz. 1.00 – Św. Liturgia w kaplicy Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy
▪ godz. 4.00 – Św. Liturgia w kaplicy Świętego Ducha
▪ godz. 10.00 – Św. Liturgia w cerkwi Św. Onufrego Wielkiego