Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Z Bożym błogosławieństwem bracia monasteru św. Onufrego odsłużyli wieczernię soboty pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Wszyscy przystąpili do sakramentu Eucharystii podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, którą celebrował namiestnik monasteru – hieromnich Piotr (Dawidziuk). Zgodnie z tradycją na zakończenie Liturgii UPD został odczytany kanon ku czci św. Teodora Tyrona, po którym namiesntik monasteru poświęcił przygotowane na tę okazję koliwo (gotowaną pszenicę z miodem i bakaliami), na pamiątkę cudu świętego Teodora.