Nowy namiestnik Monasteru Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej

Nowy namiestnik Monasteru Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej

Nowy namiestnik Monasteru Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej

5 października 2019 r. decyzją Jego Eminencji Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, namiestnikiem Monasteru Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłeczej został hieromnich mgr Piotr (Dawidziuk). Nowy namiestnik został również mianowany proboszczem przyklasztornej parafii.

Na stanowisku zastąpił ihumena Makarego (Hrynaszkiewicza).