Cudowna ikona św. Onufrego Wielkiego w Warszawie.

Cudowna ikona św. Onufrego Wielkiego w Warszawie.

Cudowna ikona św. Onufrego Wielkiego w Warszawie.

W dniach 30-31 maja w Metropolitalnej Katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie zostanie wystawiona do adoracji cudowna ikona św. Onufrego Wielkiego, licząca ponad 500 lat największa świętość monasteru w Jabłecznej.
W ubiegłych miesiącach, dzięki staraniom namiestnika o. ihumena Piotra (Dawidziuka) i braci monasteru ikona została poddana niezbędnej konserwacji, której dokonała mgr Anna Derentowicz-Zakrzewska. W trakcie prac odkryto dotąd nieznane XVI-wieczne warstwy malarskie, zdjęto późniejsze przemalowania i pociemniałe werniksy, przeprowadzono renowację XIX-wiecznej koszulki, oraz zabezpieczono deskę. Ikona św. Onufrego jest jednym z najcenniejszych dzieł sztuki prawosławnej z okresu I Rzeczpospolitej.
Adoracja ikony rozpocznie się w sobotę 30 maja o godzinie 17:00 w trakcie całonocnego czuwania. W niedzielę 31 maja
w warszawskiej katedrze będą sprawowane święte Liturgie: o godz. 7:30, 8:30, a także 10:00. O godzinie 17:00 przed cudowną ikoną zostanie odprawiony akatyst ku czci św. Onufrego, przy śpiewie Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”. Po akatyście odbędzie się prezentacja na temat monasteru w Jabłecznej i przeprowadzonych prac konserwatorskich.
Podjęte prace konserwatorskie zostały częściowo sfinansowane z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, ofiar wiernych oraz sympatyków monasteru. Uzyskane środki niestety nie zdołały pokryć pełnych kosztów prac. Wobec tego namiestnik monasteru z braćmi zwracają się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, oraz zapewniają o modlitwie.

Porządek nabożeństw przed ikoną św. Onufrego w Warszawskiej Katedrze Prawosławnej św. Marii Magdaleny:
30.05 Sobota godz. 17:00 – adoracja ikony w trakcie całonocnego czuwania
31.05 Niedziela godz. 7:30 – pierwsza św. Liturgia
godz. 8:30 – druga św. Liturgia
godz. 10:00 – św. Liturgia celebrowana przez JE Metropolitę Sawę
31.05 Niedziela godz. 17:00 – akatyst ku czci św. Onufrego, a następnie krótkie spotkanie na temat historii monasteru i
konserwacji ikony.

Ofiary z dopiskiem IKONA można wpłacać na konto: PKO BP o/ Biała Podlaska, Nr:
79 1020 1260 0000 0402 0012 1095
IBAN: BPKO PL PW